Czyste powietrze to podstawa zdrowego życia - co wiemy o programie czyste powietrze?

Czyste powietrze to podstawa zdrowego życia – co wiemy o programie czyste powietrze?

Rosnące w każdym roku katastrofy związane ze zmianą klimatu wymuszają podjęcie konkretnych działań przez władze państwowe i samorządowe. Z końcem 2018 roku został uruchomiony program „Czyste Powietrze”, którego celem jest zmiana sposobu ogrzewania domów jednorodzinnych. Co wiemy o tym programie? Kto może z niego skorzystać? Jakie są główne zalety tego programu?  Program „Czyste Powietrze” –…