Z jakich elementów wykonać montaż podestu serwisowego?

Z jakich elementów wykonać montaż podestu serwisowego?

Podesty serwisowe są normalizowane według normy PN-EN ISO 14122, która wymaga od projektantów odpowiedniego podejścia już na etapie opracowywania koncepcji takiej konstrukcji. Aby jej użytkowanie było bezpieczne przy jednoczesnym zoptymalizowaniu masy, konieczne jest przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej oraz zastosowanie odpowiednich elementów montażowych. Podesty techniczne projektowane i wykonywane są dla różnych zastosowań, w tym linii produkcyjnych czy…