koniec użytkowania wieczystego

Co w praktyce oznacza koniec użytkowania wieczystego?

Z dniem 1 stycznia tego roku prawo użytkowania wieczystego gruntów, na których znajdują się budynki mieszkalne przeszło do historii. Dla gmin oznacza to o wiele mniejsze dochody. Jest to jednak dobra wiadomość dla właścicieli mieszkań. Użytkowanie wieczyste w praktyce Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie gruntów, które należą do Skarbu Państwa, powiatu, województwa czy…