Powierzchnia całkowitej zabudowy

Definicja pojęcia powierzchni całkowitej zabudowy

Czym jest powierzchnia całkowitej zabudowy? Według definicji, całkowita powierzchnia zabudowy stanowi sumę powierzchni zabudowy wszystkich budynków oraz budowli, które są zlokalizowane na na nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny. Oznacza to, iż dany inwestor jest właścicielem danej nieruchomości oraz wszelkich budynków na niej umiejscowionych, bądź działa w imieniu właściciela. Z kolei powierzchnia zabudowy jest…