Czy zaliczka jest zwracalna, czym się różni zaliczka od zadatku

Zaliczka czy zadatek – czym się różnią?

Zawierając umowę o wykonanie usługi często istnieje konieczność zapłacenia zadatku lub zaliczki. Dzieje się tak w przypadku, gdy zrealizowanie zapisów umowy nastąpi dopiero za jakiś czas. Na przykład zlecając firmie budowlanej postawienie domu, jej właściciel zażąda wcześniejszego częściowego wynagrodzenia. Nie należy mylić tych dwóch form zapłaty, ponieważ prawnie ich konsekwencje są zupełnie inne. Co oznacza…